;;

Duurzaamheid - wij tonen verantwoordelijkheid

 

Gezond leven, gezond leven: Duurzaam meubilair staat voor een bewuste ecologische, verantwoordelijke levenshouding en is veel meer dan alleen een inrichtingstrend. Door bij de inrichting van uw woonruimte te kiezen voor duurzame banken, bedden en fauteuils die weinig schadelijke stoffen uitstoten, draagt u niet alleen bij tot een eerlijkere behandeling van mens en milieu en tot het behoud van de hulpbronnen, maar doet u ook uzelf een plezier! Een gezonde levensstijl beperkt zich niet alleen tot voeding, maar ook tot kleding en inrichting.

 

Duurzaam denken en handelen

Onze verantwoordelijkheid voor duurzaamheid komt voort uit onze houding als bedrijf om duurzame verbeteringen voor mens en natuur te realiseren. Een zuinig gebruik van onze planeet is voor ons vanzelfsprekend, zodat onze acties veel verder gaan dan het naleven van wettelijke normen. 3C staat voor duurzaam denken en handelen.

The video cannot be displayed.

Please change the cookies settings, to view it.

Klimaatneutraal

We kunnen met trots zeggen dat we door de DGM zijn bekroond als klimaatneutrale fabrikant (op de balans en via CO2-certificaten). Onze acties zijn altijd gericht op een zorgvuldig gebruik van hulpbronnen om het levensonderhoud van mensen, dieren en planten te beschermen en in stand te houden. Bij 3C is duurzaamheid niet alleen een reclamebelofte - de ontwikkeling van duurzame producten is voor ons vanzelfsprekend.

Kwaliteitsbewust

Als klimaatneutrale fabrikant streven wij ernaar zo weinig mogelijk grondstoffen te gebruiken. Om dit te garanderen worden alle gestoffeerde meubelen volgens een vastgelegde testprocedure getest en verlaten zij het bedrijf pas als de kwaliteitsaanspraken voor 100% zijn bevestigd. Naast de controle van de producten worden ook de testprocedures voortdurend gecontroleerd, want alleen zo kunnen wij de kwaliteit voortdurend verbeteren en het milieu beschermen.

Regionaal

3C staat voor regionaliteit: wij werken voornamelijk met leveranciers in de directe omgeving van onze vestigingen om de CO2-uitstoot te verminderen en te zorgen voor stabiele toeleveringsketens. Bovendien willen wij regionale bedrijfslocaties bevorderen en banen scheppen.

Elektrische

Waar de technologie het toelaat, integreren we e-auto's in ons wagenpark en voorzien we ook e-laadpunten op alle locaties van de 3C Groep. Duurzame energievoorziening is van groot belang op alle gebieden van het bedrijf en wordt voortdurend gecontroleerd op de nieuwste technologieën.

Hedendaags

Meer dan 200 werknemers hebben de mogelijkheid om thuis te werken. Dit vermindert het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. De 3C Groep heeft een infrastructuur gecreëerd waarin werknemers flexibel kunnen switchen tussen kantoor en mobiel werken, zodat ze de werklocatie kunnen kiezen op basis van hun individuele voorkeuren.

Verantwoordelijk

Bij 3C gaan we verantwoord om met de hulpbronnen van onze planeet. Daarom houden wij ons actief bezig met recycling en hergebruik. Bovendien wordt het materiaalverbruik van onze gestoffeerde meubelen voortdurend gecontroleerd, want we willen niet meer verbruiken dan nodig is.

Digitaal

Gedigitaliseerde processen creëren transparantie, verminderen papier, ontlasten werknemers en bevorderen duurzaam de economische groei. Met onze papierloze kantoren willen wij ook onze bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu in de administratie.

Resources Saved

In 2022 kon de 3C Groep ongeveer 2.485 ton grondstoffen en meer dan 258 ton broeikasgassen besparen door oude elektrische apparaten, plastic en papier te recyclen. Wij voelen ons echter tegenover het milieu verplicht om de besparingen door recycling voortdurend op te voeren om de planeet zo min mogelijk te belasten.