Productinformatie

Opzetten / Uitpakken / Transport

Keuze van de standplaats 

Probeer ervoor te zorgen dat de meubels in overeenstemming met hun gebruiksdoeleinden zodanig worden opgesteld dat 

 • uw gestoffeerde meubels tegen directe licht- en zoninval en intense verhitting worden beschermd om het verbleken en uitdrogen van het bekledingsmateriaal te minimaliseren;
 • er voldoende ruimte is voor het bedienen en uitvoeren van functies;
 • er voor een goed binnenklimaat is gezorgd;
 • netkabels en de elektrische toevoer niet worden beschadigd;
 • geen geluidsvorming bij oneffenheden van de bodem kan ontstaan (tapijten, scheve vloer, enz.). Werk deze oneffenheden mmet geschikte hulpmiddelen zoals vilt, onderleggers, enz. weg.

 


Uitpakken

Gebruik voor het openen van de verpakking geen scherpe voorwerpen om beschadiging van de bekledingen te vermijden. Trek het plakband op de folieverpakking er met de hand af.

 


Transport

Verplaats uw meubels uitsluitend met twee of meer personen. Til het meubel niet op aan de zijdelen of aan de hoofd- en voetendelen. Verschuif het meubel niet en trek er ook niet aan, maar til het voorzichtig op. Een correct transport kan alleen plaatsvinden door het meubel met het onderste frame op te tillen.


Opbouwen 

Elementverbinders

Zet de elementen naast elkaar op de juiste plaats en haak vervolgens de verschillende elementen in elkaar. Til de elementen op en druk ze dan omlaag zodat de elementverbinders in elkaar haken. Alle elementverbinders moeten worden ingehaakt om ervoor te zorgen dat er geen hoogteverschillen ontstaan. Na het inhaken dient u de elementen nog eens stevig omlaag te drukken. 

 

Rasterverbinders

Bij het verbinden klapt u de rasterverbinder in de correcte hoek naar het meubelstuk en schuift u de elementen samen dicht totdat de koppelbeslagen hoorbaar in elkaar sluiten en eventuele openingen tussen de elementen gesloten zijn. Om de verbinding los te maken, tilt u het element naar boven om het uit de rasterverbinder te halen en verplaatst u het element zijwaarts.

Zolang de losse elementen niet met elkaar zijn verbonden, mag de hoekopstelling niet worden verschoven!  


Opkloppen / weer in vorm brengen van de bekleding

Gestoffeerde meubels kunnen door het transport worden vervormd. Breng ze weer in de juiste vorm en klop de gevormde onregelmatigheden bij de bekleding en de kussens stevig op. Door het regelmatig opkloppen van de bekleding bewaart u de bijzondere kenmerken zoals optiek, zachtheid, elasticiteit en soepelheid voor een langere periode.

 


Algemene gebruiksaanwijzingen

De stabiliteit van uw meubel wordt door het houten en metalen frame gewaarborgd. Het werd zodanig ontworpen dat het bestand is tegen de belastingen van de algemene gebruiksdoeleinden. 

 

Let erop dat niemand op het meubel rondspringt. 

 

 

 

Laat u niet in het gestoffeerde meubel vallen.

 

 

 

Ga niet zitten op de rug- en armleuningen of andere functiedelen. Trek er niet aan of verschuif het meubel niet, maar til het op om het te verzetten. 

 

 

Zorg ervoor dat bij de opbouw, het transport of het verzetten van het meubel de poten en rollen niet schuin worden belast, maar recht staan, omdat ze anders kunnen buigen of afbreken. Bij gestoffeerde meubels met een slaapfunctie is het belangrijk dat schimmelvorming wordt vermeden door de ligkussens goed te ventileren. Houd er ook rekening mee dat de slaapsofa niet kan worden beschouwd als een volwaardig bed voor dagelijks gebruik.


Functies 

Alle functiedelen hebben een bepaalde speelruimte nodig. Houd er daarom rekening mee dat er volgens bekledingssoort en –dikte productietechnische tussenruimtes kunnen ontstaan en lichte maatveranderingen onvermijdelijk zijn. Zo kan het nodig zijn, na het gebruiken van een functie, de vullingen weer in vorm te brengen, om eventuele onregelmatigheden of maatafwijkingen aan te passen of plooien glad te trekken/te strijken.

 

Opgelet: afhankelijk van de functie kunnen plooien / vouwen aanwezig zijn of tijdens het gebruik ontstaan (bv. knikvouwen).

 

Controleer van tijd tot tijd de scharnieren van de beslagen op hun zuiverheid. Een grote reinigingsbeurt van de scharnieren is aan te raden. Doordat functionele meubels regelmatig worden verplaatst, kunnen onder de meubels metaalsporen verschijnen. Gelieve deze regelmatig te verwijderen door te stofzuigen en te vegen. Lichte mechanische geluiden bij het verstellen van functies zijn niet te voorkomen en dus geen gerechtvaardigde klacht. Ook verschillend zware lasten (gebruikers) kunnen bvb. min of meer geluiden veroorzaken.

Garantie

Garantie

Aanspraak op garantie geldt enkel voor het deel met de tekortkoming en niet voor de hele levering (totaal- en detailfoto’s helpen bij de beoordeling). Het afhalen van het gebrekkige product gebeurt normaal via de handelspartner en wordt enkel op vertoon van de koopovereenkomst uitgevoerd.

 

Richt u daarom altijd eerst tot uw contractant!


Uitzonderingen:

 

 • normale en natuurlijke slijtageverschijnselen
 • slijtage door overmatig of indadequaat gebruik
 • schade aan het meubel die bij de koper door normaal en natuurlijk gebruik ontstaat
 • niet-vakkundige montages of diensten uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen
 • uitzonderlijk, bv. commercieel gebruik buiten de privéwoning
 • het blootstellen van het product aan hitte, vocht, vloeistoffen en niet-geschikte onderhoudsmiddelen
 • schade toegebracht door puntige, scherpe, hete of vochtige voorwerpen
 • milieu-invloeden zoals extreme droogte, vocht, licht, temperatuur
 • opzettelijke vernieling, aanwending voor andere doeleinden, overbelasting of schade door ongevallen
 • schade en vervuiling door huisdieren, warmtebronnen, weersgesteldheid
 • vervuiling door bv. lichaamszweet, lichaams- of haarverzorgingsmiddelen
 • verkleuring door de inhoudsstoffen van geneesmiddelen (toxische reactie)
 • alle wijzigingen door zuur-, oplosmiddel-, of alcohol bevattende producten
 • ondeugdelijke pogingen tot reiniging, reparatie of verbetering
 • bronschade door blijvende vochtigheid of niet-verwijderd condens
 • typische producteigenschappen die geen zichtbare gebreken vertonen
 • onderhoudsopdrachten of veranderingen aan het product van de overeenkomst

 

Schade als gevolg van het gebruik van vreemde producten zoals stoomreinigers, niet door de producent aanbevolen impregneeren onderhoudsmiddelen, afgeven van jeans, ander niet-kleurecht textiel, klittenband aan vrijetijdskleding of plakkende suiker-, zuur- , weekmaker-, bleek- of oplosmiddel bevattende substanties, is van waarborg en garantie uitgesloten.

 

Er geldt een wettelijke garantieperiode van 2 jaar waarbij wordt aanbevolen om gebruikssporen of defecten na de aankoop vast te leggen. Nabestellingen en wijzigingen worden, zoals in de branche gebruikelijk is, steeds enkel tot op einde model, decor of uitvoering gegarandeerd. Op bijkomende dienstverleningen in verband met de planning en de inbouw wordt geen garantie verleend!

 

Showroommodellen zijn eveneens uitgesloten van garantievergoeding omdat ze door veelvuldige ombouw, ingebruikname en gebruiksgevolgen niet meer aan de nieuwe toestand voldoen.

GOED OM TE WETEN

Gebruiksafhankelijke hardheidsverschillen van de zitting

Uw gestoffeerd bankstel maakt in de loop van de tijd een ontwikkeling mee, die inzitten wordt genoemd. De hele bekleding past zich aan uw lichaamsgewicht aan en verandert daardoor. Daarom zou elk bankstel gelijkmatig moeten worden gebruikt zodat de hardheid van de zitting niet eenzijdig vermindert. Eens het bankstel is ingezeten, verandert de bekleding zo goed als niet meer.


Modelafhankelijke hardheidsverschillen van de zitting

Bij hoeksofa’s, slaapsofa’s, enz. is door de modelafhankelijke, verschillende opbouwmogelijkheden niet steeds een gelijkmatige hardheid van de zitting gegarandeerd.


Losse zitkussens

Het woord “los” betekent dat de zitkussens tijdens het gebruik kunnen worden verschoven en zodoende steeds in hun oorspronkelijke positie kunnen worden teruggelegd. Het voordeel hierbij is dat de kussens uitwisselbaar zijn en dat daardoor een gelijkmatig gebruik wordt gegarandeerd.


Losse rugkussens 

Bij lossen en „op gezette“ rugkussen is het niet te vermeiden, dat deze, na elke gebruik regelmatig moeten worden opgeschud, om ze in hun oorspronkelijke vorm te brengen.


Natuurlijke of constructietechnische plooivorming

Gelieve ermee rekening te houden, dat bij alle bekledingen een bepaalde plooivorming (ondermeer door de elasticiteit van deze) al bij de productie en/of bij gebruik van deze producttypisch is.


Kleur- en structuurafwijkingen 

Kleurtoleranties tussen het bij aankoop beschikbare artikel in de showroom en het geleverde artikel zijn mogelijk. Dit geldt in het bijzonder voor natuurvezels en leer. Omwille van kleurtechnische redenen kan geen absolute kleur- en structuurgelijkheid worden gegarandeerd.


Armleuningen 

De armleuning bij een gestoffeerd meubel heeft twee verschillende functies: enerzijds dient het als steun voor de armen en anderzijds is het bepalend voor de optiek en het design van het meubel. Armleuningen zijn door hun beperkte belastbaarheid niet geschikt om het lichaamsgewicht van een persoon te dragen.


Changeren (gebruiksluster, schaduwen, zitspiegel) 

Volgens de richting van de vezels (strijkrichting) kan een stof volgens lichtinval lichter of donkerder over komen. Daadoor zou een indruk van kleurverschil kunnen ontstaan. Reden voor dit “changerend” effect is bvb. dat de stoffen standaardmatig in een richting worden verwerkt, dus kan het zijn dat er bij een hoekopstelling de verschillende elementen lichter of donkerder lijken, volgens hun plaats in de hoekcombinatie. Dit is een producttypische eigenschap.


Pilling 

Tijdens het gebruik kunnen de vezels van een stof (vooral bij chenillevezels) oppluizen en in gevolg daarvan kunnen aan de stof oppervlakte kleine “knopen” ontstaan (zogenoemde pills), zoals vooral bij woltruien bekend. Deze pills bestaan uit verknoopte vezels (vooral naar gelang van gebruiksintensiteit) van de stof in verbinding met “vreemde” vezels (door kledij of dekens). Door de zogenoemde anker-vezels gaan de vezels van de stof dan een verbinding in die tot min of meer pills kan voeren. De “pills” kunnen met een pillschaar worden verwijderd. De kwaliteit van de stof neemt door deze behandeling geen schade en de leeftijd wordt daardoor ook niet beperkt.


Geur 

Nieuwe producten hebben in het begin een typische geur. Dat is algemeen bekend en kan afhankelijk van materiaal en samenstelling enkele weken of maanden duren. De materiaalspecifieke geurintensiteit verdwijnt door het gebruik en wordt beïnvloed door randvoorwaarden zoals binnenklimaat, jaargetijde, temperatuurschommelingen, wijze van ventileren, gebruiksgraad en -duur, gevoeligheden van personen, enz. Dit wordt niet als bezwaarlijk beschouwd (Stichting Warentest). Bepaalde natuurproducten zoals leer, massief hout, enz. hebben altijd een producteigen typische geur. Uw meubelhandelaar kan je een verklaring van geen bezwaar overhandigen.


Elektrostatische oplading

Meubelstoffen en andere overwegend synthetische materialen hebben een natuurlijk geleidingsvermogen en kunnen maar in beperkte mate vocht opnemen. De elektrostatische oplading hangt in de eerste plaats samen met te droge lucht, meestal in de wintermaanden en dat in combinatie met synthetische materialen zoals tapijten, textiel, textiele bekleding, kussens, dekens, enz. In zulke gevallen dient men aan de eisen, die aan het ideale binnenklimaat worden gesteld, te voldoen. Verhoog hiervoor de luchtvochtigheid.


Huisdieren

Hier is vooral voorzichtigheid geboden. Huisdieren met klauwen of snavels kunnen aanzienlijke en veelal onherstelbare schade aanrichten. Dierenharen, vooral kattenharen, kunnen maar moeilijk uit textiel worden verwijderd. Een effectieve bescherming zou hierbij zijn uw meubels met geschikt materiaal (bedekkingen, dekens, enz.) te beschermen tegen mogelijk beschadiging of verontreiniging.


STOFFERING „strak” 

Stofferingsopbouw waarbij door constructieve maatregelen (voorgespannen stoffering) vouwen in de bekleding zo veel mogelijk worden vermeden. Constructie- of modelafhankelijke kenmerken, bv. aan rondigen, plisseringen zijn design- of modelafhankelijk.


STOFFERING „los / losjes” 

Zachte, losse stofferingsopbouw waarbij een modelafhankelijk of gewenste plooivorming van de bekleding alsook zitafdrukken typische producteigenschappen zijn. De aftekening bij doorgestikte matten en kussens zijn design- of modelgebonden.


STOFFERING „zeer los” 

Een bijzonder losse stoffering wordt gekenmerkt door een superzacht bovenvlak. Het bekledingsmateriaal vertoont al in nieuwe staat duidelijk zichtbare vouwen die design- en modelgebonden gewenst zijn.


Kussenkamers

Sommige modellen uit onze collectie hebben in het zit- en/of ruggedeelte hoogwaardige kussenkamers. Het vullingsmateriaal wordt binnen de kussens in kamers gehouden zodat het niet verschuift. Volgens aard en sterkte van het bekledingsmateriaal kunnen zowel de kamers alsook het vullingsmateriaal zich meer of minder aftekenen. Om het verschuiven van het vullingsmateriaal te verhinderen, dienen deze zit- en rugkussens na gebruik opgeschud te worden, zoals u dit doet voor de hoofdkussens van uw bed.


Lichtechtheid 

U kent het van kledingstukken: na verloop van tijd worden ze bleker. Dit gebeurt door ze te wassen, maar ook door zonneschijn of halogeenverlichting. Met bekledingsstoffen en leerbekleding is het net zo. Daarom kunt u het meubel best niet direct aan het venster zetten. Bedek de sofa bij intense zonneschijn en plaats hem ook niet direct onder halogeenverlichting. Zo kunt u ervoor zorgen dat de kleur van uw gestoffeerde meubels lang mooi en intens blijft.


Vloer 

Denk bij parketvloeren e.d. aan geschikte bescherming (viltglijders enz.) om krassen op de vloer te vermijden.


Gelamineerd hout

Het levensverhaal van een boom wordt gevormd door karakteristieke groeikenmerken zoals houtpatroon, structuur en kleur. Deze afwijkende natuurlijke en groeikenmerken maken van elk aecht houten meubel met een modelafhankelijk materiaalen bewerkingsstructuur een echt unicum met een uniek verschijningsbeeld.

 

Een absolute kleur- en structuurgelijkheid, bv. tussen ontwerpvoorbeeld en levering, kan daarom niet worden gegarandeerd.

Zorg

Onderhoud

Zoals al het materiaal bestemd voor dagelijks gebruik heeft ook meubelbekledingsmateriaal regelmatig onderhoud nodig omdat het eveneens voortdurend aan verontreiniging door stof en aanraking wordt blootgesteld. In het algemeen laat men de verontreiniging niet te intensief worden om zo de reiniging niet moeilijker te maken en het intrekken van de vlekken in het bekledingsmateriaal te verhinderen. Correcte reiniging en verzorging bewaren de kwaliteitswaarde van uw gestoffeerde meubels.


Stof

Wij raden aan uw meubels regelmatig te stofzuigen op minimale zuigsterkte met een speciaal mondstuk voor bekleding in vleugrichting. Als de zuigsterkte te hard is, zou het kunnen, dat er losse watvezels van de vulling door de stof komen. Af en toe zou, voor het behoud van de vezelelasticiteit van uw bekledingsstof, vooral tijdens de verwarmingsfase in centraal verwarmde kamers uw meubel met een vochtige zeem moeten worden afgeveegd.


Kunstleer

U dient uw meubel regelmatig met een zachte, vochtige doek af te vegen. Reinigen met een “te natte” doek wordt ten zeerste afgeraden! Voor het kwaliteitsbehoud van uw meubels raden wij het gebruik van onze speciaal voor kunstleer bedoelde onderhoudskit aan. Het juiste onderhoudsproduct passend bij uw bekledingsmateriaal (zie bekledingsstaal in de infobrochure) kunt u via de bestelkaart ingesloten in de infobrochure bestellen of rechtstreeks via het internet onder: www.3c-care.com 


Leer

Leer is genoegzaam en weinig veeleisend qua onderhoud, maar wel gevoelig voor alle agressieve producten. Gebruik nooit ontvlekkingsmiddel, oplosmiddelen, terpentijn, schoencrème of andere ongeschikte middelen.


Onderhoudskit

Om de kwaliteit van uw hoogwaardig leer lang te behouden, is een geschikte reiniging en verzorging noodzakelijk. Hiervoor bieden bij speciaal aangepaste onderhoudskits aan. U frist de optiek van uw leer op, verlengt de houdbaarheid en de typische leerkenmerken van uw zitcombinatie met vele jaren. Het juiste onderhoudsproduct passend bij uw bekledingsmateriaal (zie bekledingsstaal in de infobrochure) kunt u via de bestelkaart ingesloten in de infobrochure bestellen of rechtstreeks via het internet onder: www.3c-care.com Wij zouden u eraan willen herinneren dat u uw product, voor het behoud van uw garantieclaim, minstens twee keer per jaar moet voorzien van een grondige onderhoudsbeurt om de originele langdurige bescherming met dieptewerking te behouden.

 

Houd er rekening mee dat bij verzuim aan de voorgeschreven onderhoudsaanwijzingen uw garantieclaim vervalt. Alle klantspecifieke informatie voor uw bekledingsmateriaal vindt u in de begeleidende brief bij het kleurstaal, dat u op het einde van deze productpas vindt.


Reiniging en vlekkenverwijdering

Vlekkenverwijdering zou in principe het werk van bekledingreinigers moeten zijn (adresgegevens zijn te vinden in de beroepinfogids van uw regio). Wij zouden u er graag uitdrukkelijk op wijzen dat schade ten gevolge van onprofessionele vlekkenverwijdering niet door ons kan worden erkend en tot het verlies van uw garantieclaim kann leiden.

Milieu

Afvalverwerking

Omdat we begaan zijn met het milieu, verzoeken wij u uw meubel, na einde van gebruik, naar een vakkundige afvalwerking te brengen! Gevaarlijk afval (bv. accu’s, bediendelen, elektronische delen) brengt u naar de voorziene inzamelpunten (Hiervoor kunt u zich informeren bij uw gemeente). Ook het verpakkingsmateriaal, gebruikt bij de levering, is recyclebaar. Breng het materiaal, per soort gescheiden, terug naar de voorziene inzamelpunten.