;;

PRODUCTVEILIGHEIDSWET

De EU-Richtlijnen voor de productveiligheidswet hebben geldigheid in alle Europese landen. De EU-richtlijn betreffende „Algemene productveiligheid” (2001/95/EG) wordt via de productveiligheidswet (‘ProdSG’) in Duits recht omgezet. Wij moeten als distributeur aan de veiligheidseisen en de wetten van de (Duitse) productveiligheidswet voldoen.

Zo brengen we binnen de 3C-Groep bij bijvoorbeeld de ligstoel, de wettelijke veiligheidsrelevante eisen bij het meubel met elektrische aandrijving in praktijk:

Elke afzonderlijke component is CE-conform. Worden deze CE-conforme componenten echter tot een geheel samengevoegd, dan zijn alle componenten niet automatisch ook CE-conform.

Derhalve laten we in een geaccrediteerd testlaboratorium het voltooide meubel met alle gebruikte componenten gezamenlijk testen op:

 

Pas na het doorstaan van de test is het product CE-conform en krijgt het van ons de EG-conformiteitsverklaring!